≡ menu
logo_specservice

Pompy wysokiego ciśnienia Common Rail

System Common Rail poza elektronicznym sterowaniem składa się z trzech kluczowych podzespołów hydraulicznych, którymi są: pompa wysokiego ciśnienia, szyna paliwowa, oraz wtryskiwacze elektromagnetyczne. Warunkiem koniecznym do funkcjonowania systemu jest wysokie ciśnienie paliwa. W systemie Common Rail elementem odpowiedzialnym za generowanie ciśnienia jestpompa wysokiego ciśnienia. W obecnych systemach stoduje się różne typy pomp, czyli CP1, CP1H, CP2, CP3, oraz CP4. Pompy różnią się przede wszystkim maksymalną wartością ciśnienia, które są w stanie wytworzyć oraz sposobem jego regulacji.

 

Kompleksowa naprawa pomy CR obejmuje:

- sprawdzenie parametrów pompy na stanowisku probierczym przed naprawą,
- ocenę uzyskanych wyników przeprowadzonego testu i ustalenie przyczyn niesprawności, jak na przykład brak wydatku, brak maksymalnego ciśnienia lub niewłaściwa jego regulacja,
- wstępne mycie i demontaż podzespołu na części składowe,
- dokładne mycie rozłożonych części w myjce ultradźwiękowej,
- weryfikację części oraz analizę przyczyn uszkodzeń,
- montaż z zastąpieniem części niesprawnych nowymi częściami,
- test końcowy na stanowisku probierczym,
- wydruk wyniku testu jako załącznik do zlecenia


Bosh service