≡ menu
logo_specservice

Przeglądy w okresie gwarancji

Decyduj sam - przeglądy w okresie gwarancji

Zachęcamy do korzystania z usług SPECSERVICE

Do niedawna żyliśmy w przekonaniu, że kupując nowe auto, w celu zachowania gwarancji wszystkie przeglądy musimy wykonywać w autoryzowanych serwisach producenta pojazdu (ASO).

System ten jest już na szczęście reliktem przeszłości. Współczesne prawodawstwo (tzw. regulacje GVO/ MV BER) daje klientowi wybór. Teraz to klient decyduje w jakim serwisie dokona przeglądu swojego auta. Z punktu widzenia klienta i gospodarki rynkowej jest to przepis jak najbardziej logiczny i korzystny dla klienta, jednocześnie stawiający serwisy takie jak Auto Serwis Szymecki na równi z ASO w rywalizacji o względy potencjalnego Kowalskiego właściciela nowego samochodu.

SPECSERVICE BOSCH-SERVICE jest we wszystkich aspektach swojej działalności (zarówno prawnie jak i jakościowo) przygotowana do obsługi aut swoich klientów w okresie gwarancyjnym w taki sposób, aby klient nie utracił gwarancji całopojazdowej.

SPECSERVICE BOSCH-SERVICE zapewnia kompleksowość, profesjonalizm i wysoki standard oferowanych usług na poziomie porównywalnym do Autoryzowanych Stacji Obsługi.

 

Regulacje prawne

Regulacje GVO, które weszły w życie w Polsce z dniem 1 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 329) oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję z dnia 8 października 2010 roku (Dz.U. Nr 198, poz. 1315), tj. aktualnie obowiązujące rozporządzenie MV BER, liberalizują podejście do obsługi posprzedażnej samochodów i dają konsumentom, również firmom posiadającym floty samochodowe, prawo do decydowania o miejscu zlecania usług nie objętych bezpłatną gwarancją producenta, również w okresie obowiązującej gwarancji całopojazdowej.

 

Przeglądy eksploatacyjne wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów samochodów w zakresie określanym w dokumentacji producenta lub w książce serwisowej pojazdu. Montaż wyłącznie części zgodnych z oryginałem w myśl obowiązujących przepisów GVO. Zgodnie z obowiązującymi od 01.11.2004 przepisami GVO wykonywanie przeglądów okresowych poza siecią warsztatową producenta pojazdu nie ogranicza praw właściciela pojazdu do roszczeń gwarancyjnych.

 

Naprawy bieżące i eksploatacyjne wykonywane są w SPECSERVICE BOSCH-SERVICE na podstawie dokumentacji technicznej tzw. Bosch ESI[tronic] zgodnej z wytycznymi producentów pojazdów. Dokumentacja ta zawiera:

    - dokumentację techniczną diagnostyczną
    - zakresy przeglądowe zgodne z wymaganiami producentów pojazdów
    - czasy naprawcze oparte na normach producentów samochodów

 

Gwarancja na części i usługi wykonywane w  SPECSERVICE BOSCH-SERVICE jest zgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami. Ze względu na specyfikę oferowanych produktów i usług wszystkie części i akcesoria (w tym części Bosch) oferowane w sieci posiadają gwarancję ich producenta; serwisy postępują zgodnie z procedurami reklamacyjnymi poszczególnych producentów.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług warsztatów Bosch Service również w okresie gwarancyjnym bez utraty gwarancji na samochód.


Bosh service