≡ menu
logo_specservice

Sondy lambda

Niskie zużycie paliwa i obniżona emisja zanieczyszczeń.

Sonda lambda służy do pomiaru zawartości tlenu w spalinach. Informacja ta umożliwia sterownikowi optymalne sterowanie pracą silnika.

Sondy lambda pracują w ekstremalnych warunkach - znajdują się w stałym kontakcie z gorącymi gazami spalinowymi.


Bosh service